Tag Archives: Pemikiran

Pembicaraan Tentang Agama Dan Sains – Filsafat Agama

Sebuah Makalah: Arus Baru Pembicaraan Tentang Agama Dan Sains Mata Kuliah: Filsafat Agama I. Arus Baru Wacana Sains dan Agama: Gagasan “Konflik” dan Faktor Teoretis “Arus baru” yang dibahas di sini merujuk terutama pada aktifitas pembicaraan tentang agama dan sains yang dalam konteks Kristen Barat dimulai oleh Ian Barbour, dan berkembang lebih pesat terutama dalam… Read More »

Pemikiran Asy'ariyah

PEMIKIRAN ASY’ARIYAH BAB I PENDAHULUAN Asy`ariyah adalah sebuah paham aqidah yang dinisbatkan kepada Abul Hasan Al-Asy`ariy. Beliau lahir di Bashrah tahun 260 Hijriyah bertepatan dengan tahun 935 Masehi. Beliau wafat di Bashrah pada tahun 324 H / 975-6 M. Awalnya Al-Asy`ari pernah belajar kepada Al-Jubba`i, seorang tokoh dan guru dari kalangan Mu`tazilah. Sehingga untuk sementara… Read More »

Membuka Pintu Ijtihad – Fazlur Rahman

MEMBUKA PINTU IJTIHAD (Fazlur Rahman) A. Pendahuluan Fazlur Rahman dilahirkan pada tahun 1919 di daerah barat laut Pakistan. Ia dibesarkan dalam keluarga yang bermadzhab Hanafi, suatu madzhab fiqih yang dikenal paling rasional di antara madzhab sunni lainnya. Ketika itu anak benua Indo-Pakistan belum terpecah ke dalam dua negara merdeka, yakni India dan Pakistan. Anak benua… Read More »